Spremembe glede standarda e-Slog

Spremembe glede standarda e-Slog

Nacionalni forum za e-račun je na 9. seji v zvezi s standardom e-Slog sprejel dva sklepa.

Potrjena je bila nova verzija standarda e-Slog, in sicer verzija 1.6.1. Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) bo zagotovila uporabo nove verzije standarda e-Slog 1.6.1. od 1.12. 2016.

Drugi sklep je, da se standard e-Slog verzija 1.5 od  1. 1. 2017 dalje ne uporablja več. Še naprej se uporablja standard e-Slog 1.6.

Naštete spremembe morajo upoštevati vsi izdajatelji e-računov oziroma vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom.

Celotno Poročilo 9. seje Nacionalnega foruma za e-račun je objavljeno na spletni strani  https://slovenskieracun.gzs.si/Novice/ArticleId/53225/porocilo-9srecanja-nf-za-eracun.

EBA Newsletter

Sign up for our monthly newsletter and keep up to date with the latest news about our company and our products!

Subscribe