Prikaz funkcionalnosti – Primer uporabe “Mini budget” v EBA DMS

Prikaz funkcionalnosti – Primer uporabe “Mini budget” v EBA DMS

Ali ste vedeli da je v EBA DMS brez programiranja možno narediti “mini-budget” modul, ki odšteva vrednost povezanih računov od definirane vrednosti na pogodbi?

V osnovi to deluje tako, da definirate dogovorjeno pogodbeno vsoto, stroškovnik pa od te vsote ustrezno odšteje znesek vsakega računa (saldo pogodbe), ki ga povežete s pogodbo in imate tako instanten podatek o preostalem pogodbenem znesku. Ustezen saldo se zapiše na samo pogodbo, prav tako se ustrezen saldo popravi tudi na vseh že povezanih računih.

Željeno funkcionalnost je možno izvesti na poljubnih tipih dokumentov. Oglejte si, kako “Mini Budget” izgleda v praksi:

Mini budget
EBA novice

Prijavite se na naše mesečne novice in spremljajte novosti o naši družbi ter naših produktih!

Prijavi se