Podpora za eSLOG 2.0 v EBA DMS

Podpora za eSLOG 2.0 v EBA DMS

Skladno z obvestilom s strani UJP, da bo za B2G izmenjavo s 1. 10. 2020 ukinjen standard e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1, vam sporočamo, da za podporo e-SLOGa 2.0 v dokumentnem sistemu EBA DMS potrebujete:

 • Namestiti novo verzijo EBA DMS klienta in aplikacijskih servisov
 • Namestiti zadnjo verzijo UJP vmesnika - 2.1.1.
 • V UJP vmesniku (Administracija>Izmenjava>Protokolu) nastavite ustrezeno shemo - eSLOG20_INVOIC_v200.xsd_catalogV05 (oziroma zadnjo vezijo te sheme).
 • V pravilih prejemanja in pošiljanja za UJP vmesnik nastavite ustrezno shemo - eSLOG20_INVOIC_v200.xsd_catalogV05 (oziroma zadnjo vezijo te sheme)(Administracija>Izmenjava>Pravila prejema&Pravila pošiljanja
 • OPCIJSKO za B2B: V pravilih prejemanja in pošiljanja nastavite ustrezno shemo - eSLOG20_INVOIC_v200.xsd_catalogV05 (oziroma zadnjo vezijo te sheme)(Administracija>Izmenjava>Pravila prejema&Pravila pošiljanja
 • Potrebno je dopolniti integracije oziroma v primeru Pantheon vmesnika namestiti zadnjo verzijo (3.3.5.).

Dopolnitve za integracije, katerih ne vzdržujemo mi, so:

1. Dodati je treba kupčev TRR
Primer meta kode:

   doc.setValue(“BuyerBankAccountBB”);

2. Dodati je treba prosto besedilo s šifro “DOC” in vrednostnjo “urn:cen.eu:en16931:2017”.
Primer meta kode:

   doc.append( "ArbitraryText" );
   doc.setValue( "ArbitraryTextType", "DOC" );
   doc.setValue( "ArbitraryTextText1", "urn:cen.eu:en16931:2017" );

3. Dodati je treba podatke o prodajalcu. Lahko so enaki podatkom izdajatelja računa. V ta namen smo dodali sklop ključev Seller, Seller VATID je obvezen podatek.
Primer meta kode:

   doc.setValue( "SellerName1"      , "EBA, d.o.o., Ljubljana"  ); 
   doc.setValue( "SellerAddress1"     , "Litostrojska cesta 40"  ); 
   doc.setValue( "SellerTown"       , "Ljubljana"        ); 
   doc.setValue( "SellerZIPCode"     , "1000"           ); 
   doc.setValue( "SellerCountryCode"   , "SI"            ); 
   doc.setValue( "SellerCountryName"   , "Slovenija"        ); 
   doc.setValue( "SellerGovermentNumber" , "1992376000"        ); 
   doc.setValue( "SellerTaxNumber"    , "SI12229458"        ); 
   doc.setValue( "SellerVATID"      , "SI12229458"        );  
   doc.setValue( "SellerBankAccount"   , "SI56 1910 0001 0246 358" );
   doc.setValue( "SellerBankName1"    , "DBS d.d."         );
   doc.setValue( "SellerBankCountyCode"  , "SI"            );

4. Opis popusta na postavki, potrebno je dodati tisto, kar je v zadnji vrstici.
Primer meta kode:

   doc.appendi( "InvoiceItemDiscount" );
   doc.setValue( "InvoiceItemDiscountAmount"  , "<znesek popusta>” );
   doc.setValue( "InvoiceItemDiscountPercent" , “<procent popusta>" );
   doc.setValue( "InvoiceItemDiscountQualifier", “<opis popusta>"  );

5. Obvezen je podatek SellerVATID (glej 3. točko)

6. InvoiceItemsTOTALAmount mora biti enak vsoti zneskov brez davka na postavkah (InvoiceItemNetAmount)

7. Obvezen je podatek InvoiceTOTALMonetaryAmount, ki pomeni skupni znesek računa, pri čemer InvoiceTOTALAmount pomeni skupni znesek za plačilo.