EBA priročnik je namenjen implementatorjem EBA DMS kot pomoč pri uvedbi dokumentnega sistema, skrbnikom EBA sistema v podjetju za administriranje EBA DMS in uporabnikom za uporabo EBA DMS.

 

 

EBA priročnik je razdeljen v dva vsebinsko zaokrožena sklopa.

 

1.Priročnik za uvajanje EBA dokumentnega sistema (EBA DMS)

je namenjen naprednim uporabnikom za samostojno uvedbo EBA DMS v podjetje. Priročnik vas vodi od začetka implementacije do uporabe EBA DMS v podjetju, navodila pa vključujejo opis postopkov za samostojno namestitev in administriranje sistema s tehničnega, organizacijskega in procesnega vidika. Priročnik je razdeljen v sklope, ki kronološko sledijo uvedbi EBA DMS sistema v podjetje in je zasnovan tako, da navodila sledijo procesu implementacije EBA DMS v podjetje in vas vodijo skozi celoten postopek uvedbe, kot bi sistem postavljali od začetka.  Posamezni postopki in nastavitve so opisani s primeri na izmišljenih podatkih in so uporabljeni zaradi nazornejše predstavitve.

 

 

 

2.Uporabniški priročnik

vključuje splošna (generična) navodila za uporabo EBA DMS in je namenjen običajnim uporabnikom. V njem so opisani postopki in uporabniške nastavitve, ki jih uporabnik potrebuje za delo z dokumenti.  Vsako podjetje ima svoje posebnosti pri upravljanju ter izvajanju delovnih tokov dokumentov, ki niso del tega uporabniškega priročnika in jih mora stranka izdelati sama.

 

 

Opisi in postopki so opremljeni z ekrani iz EBE in so uporabljeni zaradi ponazoritve in večje razumljivosti. Vsi primeri so izmišljeni in podatke v posameznih poljih morate vedno prilagoditi vašemu EBI-nemu okolju.

 

 
 

 

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.33 © by EC Software