EBA DMS Partner Conference 2018

EBA DMS Partner Conference 2018

ENG:

Each year EBA Ltd organises its Partners Conference. The Conference is an opportunity to introduce novelties in our software, business results, improvements in communications with partners and improvements and novelties in out partner training.
In September 2018 EBA Ltd organised 2. annual Partners Conference in Grand Hotel Union in Ljubljana. The conference was well attended by our partners from Slovenia and abroad.
As an example of good practice for successful implementations of EBA DMS software our partner Softeh Ltd introduced its path from their beginnings to a extremely successful implementation partner.
EBA Ltd is successfully growing its foreign partners network with long-term strategic local IT partners. Growth of partner network is seen in growing export of EBA DMS.
EBA Team would like to thanks all of our partners!

See also the post on our partner’s webpage: http://www.softeh.com/partnerska-konferenca-eba-2018

SLO:

EBA vsako leto organizira Partnersko konferenco, na kateri partnerje seznani z novostmi, rezultati poslovanja, izboljšavami v procesu usposabljanja partnerjev in drugo. V spetembru 2018 je bila uspešno izvedena EBA Partnerska konferenca 2018, v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Na konferenci so sodelovali EBA partnerji-implementatorji iz Slovenije in tujine. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen partner Softeh, ki je udeležencem predstavil svojo pot od začetka do vrhunskega partnerja. EBA svoje poslovanje doma, zlasti pa v tujini, krepi na podlagi dolgoročnih strateških partnerstev z lokalnimi IT podjetji. Rast partnerske mreže in kvalitete partnerjev se že odraža v večjem izvozu EBA DMS. Ob tej priliki se EBA Team zahvaljuje vsem partnerjem za dobro sodelovanje!

Oglejte si še prispevek na spletni strani našega partnerja: http://www.softeh.com/partnerska-konferenca-eba-2018

 

EBA Newsletter

Sign up for our monthly newsletter and keep up to date with the latest news about our company and our products!

Subscribe