Dodatni obvezni podatki v e-računih

Dodatni obvezni podatki v e-računih

V Uradnem listu RS številka 75/2015 je bil 8. 10. 2015 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Pravilnik je pričel veljati 9. 10. 2015, uporablja pa se ga od 1. 1. 2016 dalje.

Bistvena novost je, da bo s pričetkom uporabe UJP preverjal dodatne obvezne podatke v e-SLOG-u (8. člen).

Dodatni obvezni podatki v e-SLOGU so:

  • v sklopu Subjekti računa: “številka bančnega računa” oziroma IBAN izdajatelja,
  • v sklopu Glava računa: “vrsta računa”, “funkcija računa”, “vrsta zneska”, “znesek računa”, “vrsta referenčnega dokumenta”, “številka referenčnega dokumenta” in “poljubno besedilo v glavi računa”, kamor se zapiše dodatne podatke o nakazilu iz ovojnice e-računa.

Navedeni pravilnik in dodatne obvezne podatke morajo ob pripravi e-SLOGA-a upoštevati vsi izdajatelji e-računov, tako proračunski uporabniki, kot druge pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pošiljajo e-račune proračunskim uporabnikom – prejemnikom e-računov.

Spremembe nastavitev v EBA DMS

Da bodo e-računi iz EBA DMS prek UJP poslani v pravem formatu in z vsemi zahtevanimi podatki, si morajo stranke urediti določene nastavitve in po potrebi posodobiti integracijske vmesnike.

Vse stranke naj si v EBA DMS nastavijo ustrezno verzijo kataloga za eSlog.
Nastavitev se uredi v meniju Administracija > Izmenjava > Protokoli > UJP Exchange > zavihek Nastavitve pošiljanja > klik na ime podjetja, da na desni strani postanejo atributi aktivni.
V polju “Račun po shemi” izberite zadnjo verzijo kataloga eSloga, ki je povsem na koncu seznama. Primer: eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd_catalogV15 – Tu je verzija kataloga 15.

Če na izbiro ni kataloga eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd_catalogV15 ali novejšega, v EBA DMS prožite funkcijo Pošlji / prejmi, da nove verzije katalogov avtomatsko prejmete v program.

DOPOLNITEV: Verzijo kataloga eSloga popravite tudi v pravilih pošiljanja v Administracija > Izmenjava > Pravila pošiljanja. Popravite tista pravila, ki se tičejo UJP kanala za pošiljanje e-računov. Nastavite katalog eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd_catalogV15 ali novejšega. 

Prilagoditev in posodobitev integracijskih vmesnikov

Integracijski vmesniki polnijo podatke e-računov, ki se zapišejo v EBA DMS in iz EBA DMS pošiljajo prek UJP.

Stranke naj se za dopolnitve in posodobitve integracijskih vmesnikov obrnejo na avtorja vmesnika. EBA, d.o.o., Ljubljana je že obvestila vse izdelovalce integracijskih vmesnikov o spodnjih ključih. Če kdo od izdelovalcev vmesnikov ni dobil obvestila, naj se obrne na podpora@eba.si. Lahko pa mu tudi posredujete povezavo na to spletno stran, saj so tu informacije o EBA ključih za nove obvezne podatke.

Kjer je avtor integracijskega vmesnika EBA, d.o.o., Ljubljana, bodo stranke – uporabniki vmesnikov preko elektronske pošte prejeli navodila za posodobitev vmesnikov. Če obvestila niste prejeli, nam to javite na podpora@eba.si.

Seznam EBA ključev ki omogočajo polnjenje novih obveznih podatkov v eSlog shemi e-računov: 

1. ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA

konkreten ključ:
IssuerBankAccount

ali splošno s ponavljajočim elementom:
Party
PartyBankAccount
PartyType = “II”

 

2. VRSTA RAČUNA

InvoiceType

3. FUNKCIJA RAČUNA

InvoiceFunction

4. VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

konkretni ključi (tip se vpiše samodejno):
RefDocContractNumber – pogodba, CT
RefDocBuyerOrderNumber – naročilo, kupČeva številka, ON
RefDocProformaNumber – predračun, AAB
RefDocDeliveryNoteNumber – dobavnica, AAK
RefDocCreditNoteNumber – dobropis, CD
RefDocDebitNoteNumber – bremepis, DL
RefDocInvoiceNumber – račun, IV
RefDocSupplierOrderNumber – naročilo, dobaviteljeva številka, VN

ali ponavljajoč ključ:
RefDocItem
RefDocType
RefDocNumber
RefDocDate

5. ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

konkreten ključ
InvoiceTOTALMonetaryAmount

ali s ponavljajočim ključem:
InvoiceAmount
InvoiceAmountTypeCode
InvoiceAmountValue

6. DODATNI PODATKI O NAKAZILU

ponavljajoč element:
ArbitraryText
ArbitraryTextType = “AAI”
ArbitraryTextText1
ArbitraryTextText2

EBA Newsletter

Sign up for our monthly newsletter and keep up to date with the latest news about our company and our products!

Subscribe