EBA DMS, verzija 3.0.3

EBA DMS, verzija 3.0.3

Uporabnike dokumentnega sistema EBA DMS obveščamo, da je izšla nova verzija, in sicer 3.1.2.
Vse novosti so popisane v dnevniku sprememb.
Pomembno: Če nadgrajujete z EBA verzije pred 2.15.x obvezno sledite napotkom ob izdaji in prehodu na verzijo 2.15.
Pred posodobitvijo verzije v produkcijskem okolju močno priporočamo nadgradnjo najprej v testnem okolju. Če ne veste, če bi nadgradnjo opravili, se lahko predhodno posvetujete z EBA, d.o.o., Ljubljana, na naslovu podpora@eba.si.
Prenos

EBA DMS klient:
InstallEBADMS.3.1.2.exe – posodobi se na strežniku in na vseh delovnih postajah.
EBA strežniški del:
InstallEBAApplicationServices.3.1.2.exe – posodobi se samo na strežniku.
Strežniški del EBA DMS, prej Automaion Server, se sedaj imenuje Application Services. Pri prvi namestitvi servisov je potrebno instanci določiti poljubno ime. Pri posodobitvi pa se izbere ime instance katero želimo posodobiti.
Pred namestitvijo EBA Application Services ustavite stari EBA Automation Server (in EBA SQL Proxy, če ste ga uporabljali) in ga (oba) nastavite na Disabled. To storite v Windows Services.

OPOMBA:
Od verzije 3.1.2 dalje za štetje neprebranih dokumentov v EBA DMS v celoti skrbi EBA SQL Queue Service. Da štetje dokumentov deluje, mora biti EBA DMS klient z delovnih postaj povezan na EBA SQL Queue Service, ki je na strežniku in posluša na privzetih vratih 8068 (TCP). Lahko si nastavite tudi druga vrata. Če se klient ne poveže na ta servis, bo program uporabnikom javljal obvestilo, da se ni povezal in da štetje dokumentov ne deluje. To je le obvestilo, ni napaka. Uporabniki bodo lahko vse delali tudi brez tega. Le število neprebranih dokumentov na mapah se jim ne bo osveževalo.

Sql Queue Service je nov servis EBA Application Service-ov. Preden ga lahko zaženete in uporabljate ga je potrebno nastaviti v EBA Control Centru. Za konfiguracijo je dovolj, da vrata spremenite s privzetih 8068 na recimo 8069 in nazaj na 8068, ter shranite spremembe – gumb [Save changes] desno spodaj. Da se nastavitve shranijo morate imeti ustrezne Windows pravice. -Aktualno na novejših Windows sistemih, ki imajo UAC (User Account Control) vklopljen. Sql Queue Service potem samo zaženete, bodisi v EBA Control Centru (potrebne UAC pravice) bodisi v Windows Services. Servis naj ima v Windows Services nastavljen Startup Type na: Automatic (Delayed start), da se bo sam znova zagnal ob ponovnem zagonu računalnika.

Da se bo EBA DMS klient povezal na Sql Queue Service morajo biti urejene ustrezne mrežne nastavitve, npr. (Windows) Firewall na strežniku, ipd.

Celotna navodila za posodobitev:
http://www.eba.si/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=209

Od EBA verzije 2.12 je podprta funkcionalnost “auto upgrade” – avtomatska posodobitev EBA klienta. Več o tem tukaj.

 

EBA Newsletter

Sign up for our monthly newsletter and keep up to date with the latest news about our company and our products!

Subscribe