Career: Independent Development Engineer in Application DevelopmentA

Career: Independent Development Engineer in Application DevelopmentA

Are you interested to work in excellent IT conmpany to develop high-tech software? If you are student of maths, physics or computer science and:

 • if you are creative and are your life-goals to create something new,
 • if you are a liaison and you like to work on various development projects and thus strengthen your knowledge and competences,
 • if you want to participate in developing products in digitalisation
 • if work on base development means passion and the realization of life’s dreams
 • if you, among above things, know how to program language C/C++, Javascript or similar, objective programming and knowledge of database operations,

you are welcome to contact us immediately! We would like to ask you to job interview.

Send your interess to Mr. Dušan Pavčnik, CEO assistant on e-mail address: dusan.pavcnik@eba.si

Who we are?

EBA d.o.o. is an IT company with the highest value in knowledge. All development, the whole EBA DMS (document management system) product, which is our market product, is the result of our own knowledge.

Today, EBA DMS is a reference in the wider region. We compete with the biggest in the world.

In 2018 we received the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia Award for outstanding economic and entrepreneurial achievements.

We are especially distinguished by:

 • na bogatem znanju smo zgradili ugled blagovne znamke EBA DMS in družbe kot celote

 • naš inovativen poslovni model nam je omogočil pridobitev velikega števila naročnikov doma in v tujini,

 • 85% naših naročnikov doma in v tujini ima boniteto odličnosti 3A in 2A; to nam omogoča stabilno poslovanje

 • imamo Zlato boniteto odličnosti AAA in SME Excellent

 • konstantna rast prihodkov, v povprečju med 10-20% letno

 • več kot 1/4 prihodkov predstavlja izvoz, ki se še povečuje; zadnja leta dosegamo 40% rast izvoza

 • zelo dobra dodana vrednost na zaposlenega

 • 80% zaposlenih ima visoko, magistrsko ali doktorsko izobrazbo

 • po plačah sodimo med podjetja z najvišjo povprečno plačo v panogi

 • izplačilo nagrad za poslovno uspešnost

 • naši zaposleni so naša naložba (individualna obravnava, možnost zaposlitve za nedoločen čas, krepitev kompetenc, možnost učenja in eksperimentiranja..)

 • razvoj našega produkta temelji na neprestanem izboljševanju in omogočanju sodobne uporabe (spletna in mobilna uporaba)

 • organizacijska kultura, struktura, filozofija, jasna vizija in strategija

 • idr….