News

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the[...]

EBA held this year’s Strategic Development Conference in Bale, Croatia.

We would like to share the speech of our CEO Flora C. Tinauer PhD at Chamber of Comm…

Each year EBA Ltd organises its Partners Conference. The Conference is an opportunity …

EBA held this year’s Strategic Development Conference in Logarska dolina.

Štipendiji bomo podelili študentoma magistrskega študija, ki bosta izkazala znanje in interes, da postaneta del ekipe EBA …

EBA je IT podjetje, ki mu znanje predstavlja najvišjo vrednoto. Ves razvoj, celoten produkt EBA DMS (dokumentni sistem), ki je naš tržni produkt, je rezultat lastnega znanja. Danes je EBA DMS referenca. V tem delu lahko tekmujemo z največjimi na svetu. Od 124.490 podjetij jih po kriterijih MGRT samo 6.150 oziroma 4,9% sodi med hitro[…]

EBA has signed a partnership contract with Ewe Comp, Ewe Business Solutions …

We are really proud to announce that our CEO, Flora Cvetka Tinauer PhD is One of the nine that received the CCIS Award

EBA has a DPO (Data Protection Officer)