Archive for April, 2018

Štipendiji bomo podelili študentoma magistrskega študija, ki bosta izkazala znanje in interes, da postaneta del ekipe EBA …

EBA je IT podjetje, ki mu znanje predstavlja najvišjo vrednoto. Ves razvoj, celoten produkt EBA DMS (dokumentni sistem), ki je naš tržni produkt, je rezultat lastnega znanja. Danes je EBA DMS referenca. V tem delu lahko tekmujemo z največjimi na svetu. Od 124.490 podjetij jih po kriterijih MGRT samo 6.150 oziroma 4,9% sodi med hitro[…]

EBA has signed a partnership contract with Ewe Comp, Ewe Business Solutions …